miercuri, 13 decembrie 2017


Făpturile cerului. La Iedera
(decembrie 2017, început)
Gîndul zilei

„Dumnezeu nu îi alege pe cei desăvîrșiți, ci îi desăvîrșește pe cei aleși.”
(din apoftegmele Sfinților Părinți ai Pustiei)

Cuvîntul de azi

TEURGÍE s. f. 1. (ant.) Operație magică, proprie ermetismului elenistic, în care se presupunea că se poate stabili un contact cu divinitatea sau cu forțele demonice printr-o evocare, efectuând, astfel, miracole. * (în fil. neoplatoniciană) Arta de a face ca Dumnezeu să coboare în suflet, creînd, astfel, o stare extatică. 2. Gen de magie prin care se pretinde punerea în contact cu divinitatea binefăcătoare; magie albă. 3. Știința miracolelor; pretinsă artă de a face minuni. (fr. théurgie; lat. theurgia; gr. theourgia: theos – zeu, ergon – operă)

Haihui printre cuvinte

Știți că omenirea se poate lipsi de englezi, se poate lipsi de Germania, că nimic nu e mai ușor să se lipsească de ruși, că nu are nevoie pentru a trăi nici de știință, nici de pîine; doar «frumusețea» îi este indispensabilă, deoarece fără frumusețe n-ar mai fi nimic de făcut în această lume. Aici e întregul mister; toată istoria se cuprinde în ea.”
F. M. Dostoievski
(„Demonii”)

Haihui printre sunete


Un loc de unde începe marea muzică...
Glenn Gould

Haihui printre imagini


Svetlana Zakharova
(prim-balerină la „Teatrul Mare” din Moscova)

(„Frumoasa din Pădurea adormită”, act III, pas de deux; & David Hallberg)

marți, 12 decembrie 2017

Haihui printre imagini


„Umbra vieții mele sînt cuvintele mele”
Nichita Hristea Stănescu
(1933-1983)


Un film de 
Bogdan-Lucian Stoicescu
Imagine
 Florin Negoescu
O producție © CIN-TV 1993