marți, 3 decembrie 2019

Poemoteca


Mariana Marin recită poemul Atelierele
Nu mi-o amintesc pe Madi1. Aşa cum nu-mi aduc aminte de Nino2 sau de Traian3. Cu ei, cu aceşti oameni nu pot fi în nişte raporturi memoriale sau memorialistice de amintire-reamintire, deoarece re-amintirea presupune uitarea (sau este, de fapt, presupusă de ea: se află, împreună, în cîrdăşie). Nu pot să mi-o re-amintesc pe Madi pentru că nu am uitat-o.”
Bogdan Ghiu
(Ascultați-o pe Madi, atelierliternet.ro)

1. Mariana Marin (10 II 1956 –31 III 2003), poetă aparținînd, ca și ceilalți doi, cu „arme și bagaje”, Generației ʼ80 (cum este numită în istoria literaturii române) sau, cu alte cuvinte, optzeciștiiașa cum, îndeobște, au rămas ei în memoria afectivă a celor care i-au cunoscut și iubit. 
2Ion Stratan (1 IX 1955 – 19 IX 2005), poet
3Traian T. Coșovei (28 XI 1954 –1 I 2014), poet 

Niciun comentariu: